RADA RODZICÓW

Przewodniczący: P. Katarzyna Pączek, kontakt 795563930
Z-ca przewodniczącego: P. Katarzyna Grochot, kontakt 508728504
Skarbnik: P. Dominika Zagól, kontakt 886371300
Sekretarz: P. Katarzyna Sawis, kontakt 504730923

Komisja rewizyjna:

P. Beata Guzik, kontakt 513682212
P. Małgorzata Tontor, kontakt 502981774
P. Natalia Iwan, kontakt 512548202