RADA RODZICÓW

Przewodniczący:

P. Magdalena Babicz-Jamka

Z-ca przewodniczącego:

P. Beata Guzik

Skarbnik:

P. Dominika Cygan-Zagól

Komisja rewizyjna:

P. Ewelina Koperniak
P. Aleksandra Wilk
P. Dominika Włodek