RADA RODZICÓW

Przewodniczący: P. Dorota Tańcula
Z-ca przewodniczącego: P. Ewa Celary
Skarbnik: P. Dominika Cygan-Zagól

Komisja rewizyjna:

P. Ewelina Koperniak
P. Aleksandra Wilk
P. Dominika Włodek