PERSONEL

Dyrektor:
Katarzyna Goczał-Bodura

Nauczyciele:

Edyta Babral
Wanda Ponisz
Katarzyna Feliks

Pomoc nauczyciela:
Agnieszka Jaskulska
Ewa Korcaba

Kucharka:
Teresa Hodana

Woźna:
Anna Górska