RODO FB

INFORMACJA ADMINISTRATORA DLA ODWIEDZAJĄCYCH FANPAGE FACEBOOK

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W BISKUPICACH

 

Jest nam miło, że jesteś zainteresowany naszym fanpage?m. Dlatego w związku z:

 • kliknięciem ikony ?Lubię to? lub ?Obserwuj? lub
 • umieszczeniem komentarza lub
 • przesłaniem wiadomości poprzez komunikator,

informujemy, że:

 1. Przedszkole Samorządowe w Biskupicach (adres: Biskupice 322, 32-020 Wieliczka, tel.: 12 2507441, e-mail: ps.biskupice@oswiata.eu) jest Administratorem danych osobowych wraz z Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland. W imieniu placówki zadania Administratora wypełnia Dyrektor. Wyznacza on swoje cele przetwarzania danych i zapewnia środki do zapewnienia bezpiecznych warunków przetwarzania tych danych.
 2. Pracuje z nami Inspektor ochrony danych osobowych. Umożliwiamy z nim kontakt pod adresem e-mail:  iodpoland@gmail.com lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy placówki. Wyjaśni on wszelkie wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszej placówce.
 3. Poniżej opisujemy nasz zakres współodpowiedzialności za Twoje dane:
 • Działamy na podstawie Regulaminu Facebooka,
 • Administratorem Twojego profilu oraz informacji o Twoich aktywnościach jest Facebook,
 • Administrujemy Twoimi danymi jedynie w ramach przeglądania wpisów lub profili, zbieramy dane w celu odpowiedzi na komentarze oraz odpowiedzi na zapytania kierowane za pomocą komunikatora,
 • Poza Facebookiem nie archiwizujemy danych o aktywność użytkowników na naszym fanpage?u (subskrypcja, komentarz). Nie robimy tego również z przesłanymi wiadomościami przy użyciu komunikatora. Zrobimy to jedynie w przypadku, gdy będzie to niezbędne do dochodzenia naszych roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami,
 • Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, możesz zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.
 1. Przetwarzamy następujące kategorie danych:
 • dane identyfikujące aktywność (identyfikator Facebook, zdjęcie profilowe),
 • podstawowe dane, które zamieścili Państwo na własnym profilu Facebook, w tym własne zdjęcia ? w przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji,
 • treści komentarzy, wiadomości z komunikatora oraz zdjęcia/filmy umieszczane pod postami,
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage?a dostępne za pomocą funkcji ?Facebook Insights? udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym ?plikami cookies?), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage?a.
 1. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównym celem przetwarzania są:
 • prowadzenie fanpage?a pod nazwą Przedszkole Samorządowe w Biskupicach, w celu promocji placówki, jej pracowników i uczniów oraz zamieszczania informacji o funkcjonowaniu placówki,
 • dochodzenia naszych roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami,
 • analiza statystyk odwiedzin strony na podstawie dostarczonych przez Facebook?a narzędzi.
 1. Na posługiwanie się przekazanymi naszej placówce danymi zezwalają nam przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO[1]. Możemy to robić, by realizować swój własny uzasadniony interes Administratora. W naszym interesie leży realizacja celów opisanych w pkt. 5.
 2. Można wnieść do nas sprzeciw na przetwarzanie danych, którego dokonujemy w celach realizacji naszych uzasadnionych interesów.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia. Dane przekażemy też właścicielowi portalu społecznościowego Facebook. Odbędzie się to na niepodlegających zmianie zasadach określonych przez Facebook. Zasady te udostępnione są pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
 4. Jednocześnie informujemy, że w ramach naszej odpowiedzialności nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak zastrzegamy, że przepływy danych serwisu Facebook mają charakter ponadnarodowy. Serwis ten może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym do Stanów Zjednoczonych. Więcej na: https://www.facebook.com/privacy/explanation/.
 5. Serwis Facebook wykorzystuje technikę rozpoznawania twarzy. Tworzone szablony i wzorce stanowią dane biometryczne, które w ramach RODO podlegają szczególnej ochronie. Więcej na: https://www.facebook.com/privacy/explanation/.
 6. Dane będą przechowywane:
 • przez okres niezbędny do realizacji naszego uzasadnionego interesu lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu,
 • dane w komentarzach będą przechowywane do momentu ich usunięcia przez Autora,
 • dane gromadzone przez Facebook (np. historie aktywności) są usuwane zgodnie z Polityką Facebooka,
 • dane statystyczne dostępne poprzez narzędzia Facebook?a są dla nas dostępne przez 2 lata.
 1. Wszelka aktywność oraz podanie danych są dobrowolne. Brak chęci podania danych będzie oznaczał brak możliwości korzystania z funkcjonalności naszego fanpage?a.
 2. Umożliwiamy dostęp do własnych danych osobowych (otrzymywania kopii) za które odpowiadamy. Dane zawsze można sprostować. Możecie żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie równie żądać usunięcia danych. Pamiętać jednak należy, że wiele danych użytkownik możne usunąć samodzielnie (komentarze).
 3. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając dane lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.
 4. Wszelkie decyzje w naszej placówce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka (nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne.). Podobnie jest w przypadku profilowania (oceniana) osób. O profilowaniu i automatycznym przetwarzaniu danych przez Facebook można dowiedzieć się więcej na: https://www.facebook.com/privacy/explanation/.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)