Rekrutacja – ciąg dalszy

Dnia 15 kwietnia 2024 r.  została podana do publicznej wiadomości

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH

do Przedszkola Samorządowego w Biskupicach 322 na rok szkolny 2024/2025.

Lista ta jest wywieszona na korytarzu Przedszkola Samorządowego w Biskupicach.

UWAGA!!!

 Zakwalifikowanie dziecka do przedszkola NIE OZNACZA przyjęcia dziecka do przedszkola.

 Rodzice DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH są zobligowani do wypełnienia i podpisania

Potwierdzenia woli zapisu dziecka

do Przedszkola Samorządowego w Biskupicach 322.

Wydrukowane, wypełnione i podpisane (przez obydwojga rodziców) Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola należy dostarczyć do Przedszkola Samorządowego w Biskupicach w dniach 18.04.24 – 23.04.24.

Brak dostarczonego dokumentu będzie skutkował brakiem przyjęcia dziecka do przedszkola.

potwierdzenie woli zapisu dziecka do p-la