Rekrutacja – ciąg dalszy

 

 

Dnia 14 kwietnia 2023 r.  została podana do publicznej wiadomości

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH

do Przedszkola Samorządowego w Biskupicach 322 na rok szkolny 2023/2024.

Lista ta jest wywieszona na korytarzu Przedszkola Samorządowego w Biskupicach.

UWAGA!!!

 Zakwalifikowanie dziecka do przedszkola NIE OZNACZA przyjęcia dziecka do przedszkola.

 Rodzice DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH są zobligowani do wypełnienia i podpisania

Potwierdzenia woli zapisu dziecka

do Przedszkola Samorządowego w Biskupicach 322.

Wydrukowane, wypełnione i podpisane (przez obydwojga rodziców) Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola należy dostarczyć do Przedszkola Samorządowego w Biskupicach w dniach 17.04.23 – 21.04.23.

Brak dostarczonego dokumentu będzie skutkował brakiem przyjęcia dziecka do przedszkola.

potwierdzenie woli zapisu dziecka do p-la