PERSONEL

Dyrektor:
Katarzyna Goczał-Bodura

Nauczyciele:
Edyta Babral
Wanda Ponisz

Sylwia Wróbel
Karolina Celary

Nauczyciel języka angielskiego:
Dorota Zagól

Pomoc nauczyciela:
Agnieszka Jaskulska
Ewa Korcaba

Kucharka:
Teresa Hodana

Woźna:
Joanna Panek